Robotická sekačka Worx - Ocenění dTest

Robotická sekačka WORX Landroid WG794E, obdržela v nezávislém testu časopisu dTest 70%. Testu se zúčastnilo 9 produktů a WORX Landroid získal pomyslné stříbrné místo.

Robotická sekačka WORX Landroid WG794E, byla vybrána do nezávislého testování robotických sekaček časopisu dTest. Testu se zúčastnilo 9 produktů a WORX Landroid získal pomyslné stříbrné místo s celkovým hodnocením 70%. Procentuální označení spadá do kategorie "dobrá kvalita".

Průběh testování

V průběhu čtyř týdnů, byla sekačka vypuštěna čtyřikrát na běžný trávník a sledovalo se, zda se vzhled zlepšoval. V prvním týdnu začínalo sečení trávníku na rozloze 100 m² a výšce 50 milimetrů, která se zkracovala na 40 milimetrů. Ve druhém na 30 mm a ve třetím a čtvrtém týdnu, byla výška sečení 20 mm.

Ihned po dokončení byla hodnocena stejnosměrnost posečení a mulčovací efekt. Po třech dnech byla kontrolována úhlednost a celkový vzhled trávníku. Na travnaté ploše byli umístěny překážky typu - úsek plotu, květinový záhon, terasu a strom – a do celkového hodnocení započítali kvalitu posečení v jejich okolí.

Další částí testu bylo sečení vlhké trávy. Test byl prováděn na běžném trávníku s výškou 50 milimetrů o rozloze 50 m². Sekačka byla nastavena na nejnižší možnost sečení a v ranní rose jela do akce. Zkouška ve vysoké trávě probíhala při zkracování ze 100 mm na 40 mm s rozlohou 50 m². Drnovitý trávník byl vysoký pouze 30 mm a měl malou rozlohu. Při zkoušce sekání ve svahu se sekačka pohybovala na 20stupňovém svahu.