ISO 9001:2008

Certifikace dle standardů ISO.

Dne 8. června 2010 získala společnost SA Trade s.r.o. cerfikát řízení systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2008.

Dne 19. července 2011 získala společnost SA trade s.r.o. recertifikaci certifikátu řízení systému managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2008.

Uplatnění tohoto procesního přístupu je základní nutností u všech organizací, které mají systém zaveden a následně certifikován. Mezi základní požadavky patří i neustálé zlepšování a spokojenost zákazníka. Pomůže organizaci identifikovat a uspořádat všechny činnosti v organizaci, stanovit jasné pravomoci a odpovědnosti za řízení těchto činností a k přispívá k celkovému zprůhlednění fungování organizace.

Tento integrovaný systém řízení kvality deklaruje, že veškeré činnosti společnosti jsou vykonávány v souladu s mezinárodně uznávanými standardy.