Hoblinkova dílnička

Společnost SA Trade s.r.o, se stala sponzorem prospěšného projektu "Hoblinkova dílnička". Projekt umožňuje rozšiřujícího vzdělávání dětem a učí je práci se stroji a tím podporuje rozvoj naší mládeže.

Činnosti Hoblinkovy dílničky nám přiblížila ředitelka a lektorka Ing. arch. Lada Cejhonová.

"Hoblinkova dílnička se zabývá technicko-výtvarnými programy pro děti. Převážně se jedná o dílny se dřevem, ale doplňujeme je i o jiné materiály. Jsou to vzdělávací programy, kde se děti seznamují i se zapomenutými řemesly a samy si věci zkouší vyrábět. Tato činnost se z běžného života dost vytrácí, tak se děti k nám rády opakovaně vrací. Snažíme se i dětem předvádět různé stroje, ukazovat práci na nich a zapojovat je aktivně při realizování jejich návrhu. Při programu s dětmi využíváme mimo jiné i strojní vyřezávací pilku FFZ - 400R. Ovšem děti se v následných programech pustily s takovou vervou do práce, kdy na jedné pilce nestačíme vyřezávat jejich návrhy. Proto Vám děkujeme, že jste nám sponzorským darem zaslali další strojní vyřezávací pilku FFZ - 400R."

Mnohokrát za děti děkuji
Ing. arch. Lada Cejhonová
Pod Zahradami 804
286 01 Čáslav
Email: hoblinkovadilnicka@seznam.cz
Tel.: +420 607 176 177
www.hoblinkovadilnicka.cz