Prodloužená záruka 3 roky (2+1)

Při prodeji konkrétních výrobků dodávaných na trh na území České republiky distributorem poskytuje distributor nad rámec zákonných práv z vadného plnění uvedených v OZ, tedy nad rámec dvouleté základní záruky, kupujícímu rozšířenou záruku - 12 měsíců, s tím, že tato záruka bude pro účely těchto záručních podmínek distributora dále společně označena jako prodloužená záruka, přičemž distributorem takto poskytovaná prodloužená záruka činí 36 měsíců počínaje dnem zakoupením výrobku od distributora.

Prodloužená záruka se tak vztahuje na tyto níže uvedené výrobky - stroje dodávané na trh na území České republiky distributorem a sice konkrétní značky:

PROMA, FERM Power, FERM Industrial a WORX.

Při splnění podmínek poskytuje distributor na tyto výrobky dodávané na trh na území České republiky distributorem prodlouženou záruku, a to za předpokladu internetové registrace výrobku do 30 dní od zakoupení výrobku.

Registraci a podrobné podmínky naleznete na těchto stránkách.

"ODKAZ na registraci produktu"