Obnovení certifikace dle standardů ISO 9001:2008

Požadavky na dodavatele se neustále zpřísňují a stává se samozřejmostí, že odběratelé chtějí mít záruky, že jejich partner je solidní a poskytované produkty a služby jsou trvale kvalitní.

Stává se dnes již běžným požadavkem zákazníků, aby dodavatel deklaroval, že jím prováděné aktivity jsou standardizované. Společnosti SA Trade s.r.o., splnila řadu procesů, jejímž cílem bylo splnit požadavky integrovaného systému řízení kvality a ochrany životního prostředí podle standardů ISO. Úspěšná prezentace praktické činnosti jednotlivých útvarů spolu s řádnou dokumentací prováděných procesů a mnoha dalšími faktory vedla ke zdárnému cíli.


ISO 9001 (CZ)Společnost SA Trade s.r.o. získala 8. června 2010 na svoji činnost certifikát řízení systému kvality dle normy EN ISO 9001:2008.

Tento certifikát dokázala společnost SA Trade s.r.o. dne 19. července 2011 recertifikovat
a aktualizovat tak na svoji činnost certifikát řízení systému kvality dle normy EN ISO 9001:2008.


Tímto významným krokem nyní deklaruje, že veškeré činnosti, které společnost provádí, jsou vykonávány v souladu s mezinárodními standardy a že lidé, zapojení do těchto činností znají svoji práci a jsou ztotožněni s požadavky standardů.
Zde si můžete prohlédnout obnovené certifikáty v českém a anglickém jazyce.